MARKA NEDİR?

MARKA bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dâhil, özellikle sözcükler,  şekiller, harfler, sayılar “malların biçimi veya ambalajları” gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir.

MARKA; bir mal veya hizmeti şahsileştirmekte ve onun diğer mal veya hizmetlerden ayırt edilmesini sağlamaktadır.

MARKA olarak tescil edilebilecek işaretler sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajlarının resimleri, kişi adları veya soyadları, sloganlar, ses ve renk kombinasyonları gibi çizimle görüntülenebilen ve baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaret marka olarak tescil edilebilir.

MARKA tescilinin koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. Bu süre onar yıllık dönemler halinde yenilenir.

NEDEN MARKA TESCİLİ?

Türk Patent Enstitüsü’nce tescil edilmemiş olan markanız yasal olarak size ait değildir.

Türkiye’de faaliyet gösteren her İşletme (ister hizmet sektöründe olsun ister ticaret, yani belirli bir emtia üretim ve satışı sektöründe olsun) muhakkak bir marka kullanmakta ve bu marka vesilesiyle de müşterilerince tanınmaktadır. Buna bağlı olarak teşebbüsünüzde kullandığınız isim/isimlerin aynısı veya çok benzeri başkaları tarafından kullanılıyor olması yüksek bir ihtimaldir. Hatta belki de siz tescilli bir markayı kullanıyor olabilirsiniz.

Markanızı tescil ettirmenizdeki en önemli amaç; sadece başkalarının sizin markanızı kullanarak haksız yere kazanç sağlamasını önlemek değil, ayrıca başkalarının markanızı kendi adına tescil ettirip size karşı yaptırımlar uygulamasını ve dava yoluyla markayı kullanmanıza engel olmasının önüne geçmektir…

DÜŞÜNEN DEĞİL TESCİLLEYEN KAZANIR…